top of page

      Utbildning och erfarenhet

Socionom och kurator sedan 2004 inom socialtjänst och kommun. Arbete med barn, familjer och familjerätt och även som kurator inom skola och smärthantering.

2015, anställning som kurator på Ystads lasarett, på kvinnokliniken (mödravård/BB/Gyn) och 2019  inom palliativ vård och Avancerad sjukvård i hemmet. Nu  pågående tjänst som kurator inom Capio vårdcentral. 


Som socionom med vidareutbildning inom psykoterapi arbetar jag brett utifrån individen utifrån en nyfikenhet på individuella faktorer men också utifrån hur andra saker i vårt liv påverkar måendet, te x relationer, identitet, ekonomi, stress mm. 


Jag har erfarenhet av samtalsterapi med både tonåringar, unga vuxna  och äldre personer och har de senaste åren arbetat mycket med anhörigstöd till anhöriga till svårt sjuka och döende personer samt med sorgebearbetning, enskilt och i grupp. Jag har också vana av att möta upp barn i sorg och kris, te x efter dödsfall. 
Yoga och meditation har funnits med mig sedan 25 år, i olika former och via retreater, utbildningar och eget utövande. Jag har en öppenhet för olika former av behandlingsmetoder som komplement till samtalsterapi och ser te x massage, frigörande andning, akupunktur, reflexologi, hypnos, kraniosakral terapi mm som metoder som också kan vara hjälpsamma för läkning, då kropp och själ samverkar.  

- Yinyoga med Magdalena Mecweld- pågående

- Interpersonell terapi. Certifierad steg B.

- Handledning och konsultation ( 1 år, Lunds Universitet),           2019

- MBSR, Mindfulbased stressreaction- steg 1 och 2- 2016 och     2017 (Center for Mindfulness Sweden)

- Grundläggande psykoterapiutbildning (PDT) 2011

- Socionomutbildning-2004

 

bottom of page