top of page

Samtalsbehandling

- Samtalsterapi, kortare eller längre kontakt.

 

Samtal och reflektion i syfte att hitta ett bättre välmående. Samtalen kan vara mer konkret inriktade på lösningar här och nu eller mer utforskande, existentiella eller reflekterande. 

Exempel på problematik: 

 - Utmattningsdepression 

- Nedstämdhet/depression

- Utmaningar i nära relationer

- Ångestproblematik/GAD

- Kris och sorg

- Livsomställning efter separation, sjukdom eller dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet mm

- Att bli förälder/graviditet.

- Närståendeproblematik vid beroende/psykisk ohälsa. 

Vi kommer tillsammans överens kring om det räcker med några samtal, mer i form av stödjande och orienterande samtal eller om det finns behov och önskemål om en längre terapeutisk samtalskontakt. 

 

Stresshantering

- Mindfulness/yinyoga/

information om stress

Introduktion i olika tekniker inom mindfulness/meditation och andningsövningar. ​

Information om hur stress påverkar kropp och sinne, utifrån ditt behov och hur du i din vardag kan hjälpa dig själv till ökad fokus och närvaro. 

 

Mindfulness är en beprövad och ofta hjälpsam metod vid olika former av stress och psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, oro, liksom smärtrelaterad problematik. 


Psykosocial handledning


Är ni en personalgrupp inom vård och omsorg; sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter m fl, som har behov av reflektion tillsammans i grupp?


- Reflektion och handledning kring arbetsuppgifter eller svåra situationer, etiska dilemman mm


Det finns ramar och struktur för att skapa ett tryggt och öppet samtalsklimat. Syftet är att ni ska känna stöd i gruppen och få möjlighet att reflektera kring tankar och känslor kopplade till arbetet, samt också kring strategier som kan vara ett stöd för ett hållbart arbetsliv. 


Handledning har visat sig kunna förebygga utmattningssymtom och bidra till ökad arbetsglädje och förbättrad arbetsmiljö.

Samtalsbehandling

- Samtalsterapi, kortare eller längre kontakt.

 

Samtal och reflektion i syfte att hitta ett bättre välmående. Samtalen kan vara mer konkret inriktade på lösningar här och nu eller mer utforskande, existentiella eller reflekterande. 

Exempel på problematik: 

 - Utmattningsdepression 

- Nedstämdhet/depression

- Utmaningar i nära relationer

- Ångestproblematik/GAD

- Kris och sorg

- Livsomställning efter separation, sjukdom eller dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet mm

- Att bli förälder/graviditet.

- Närståendeproblematik vid beroende/psykisk ohälsa. 

För beroendeproblematik/missbruk av droger och alkohol-kontakta din kommun för stöd och behandling gällande  missbruket. 

Vi kommer tillsammans överens kring om det räcker med några samtal, mer i form av stödjande och orienterande samtal eller om det finns behov och önskemål om en längre terapeutisk samtalskontakt. 

 

Stresshantering

- Mindfulness/yinyoga/

information om stress

Introduktion i olika tekniker inom mindfulness/meditation och andningsövningar. ​

Information om hur stress påverkar kropp och sinne, utifrån ditt behov och hur du i din vardag kan hjälpa dig själv till ökad fokus och närvaro. 

 

Mindfulness är en beprövad och ofta hjälpsam metod vid olika former av stress och psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, oro, liksom smärtrelaterad problematik. 


Psykosocial handledning


Är ni en personalgrupp inom vård och omsorg; sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter m fl, som har behov av reflektion tillsammans i grupp?


- Reflektion och handledning kring arbetsuppgifter eller svåra situationer, etiska dilemman mm


Det finns ramar och struktur för att skapa ett tryggt och öppet samtalsklimat. Syftet är att ni ska känna stöd i gruppen och få möjlighet att reflektera kring tankar och känslor kopplade till arbetet, samt också kring strategier som kan vara ett stöd för ett hållbart arbetsliv. 


Handledning har visat sig kunna förebygga utmattningssymtom och bidra till ökad arbetsglädje och förbättrad arbetsmiljö.

Vem vi är, hur vi mår och vad vi behöver i våra relationer och i relation till oss själva är grunden i all psykisk hälsa. Att få känslomässig kontakt med behov eller svåra upplevelser kan vara en väg till läkning och ökat lugn. Tillsammans kommer vi fram till vad du kan vara hjälpt av. Ibland sker en bearbetning och ett ökat välmående uppstår, just av att få uttrycka sig fritt kring det som är viktigt eller kring hur upplevelser som vi har med oss på olika sätt påverkar oss. 

 

Min ambition är att samtalsrummet ska vara en plats där det ges möjlighet att utforska olika sidor av dig själv i en tillåtande och trygg miljö och vid behov också få konkreta verktyg som kan vara ett stöd i din vardag. 

bottom of page